Поканете гости

Комплимент за гостите е безплатно кафе и минерална вода. Закуската е по договаряне.

Възможност за организиране на тържества с кетъринг по договаряне от “Контеса” ООД или само доставка на храна. Менюто ще намерите близо до вас.