За Мадара

Когато се спомене наименованието „Мадара”, в съзнанието на повечето българи се появява образът на Мадарския конник. Този сам по себе си уникален скален релеф обаче се намира в също толкова уникална местност, която е обявена за историко-археологически резерват.

Разположен е върху няколкостотин декара площ, обхващаща множество култови и исторически забележителности. В подножието на резервата се намира с. Мадара, на 40 минути път с автомобил от Варна и на 10 минути от Шумен, а магистралата Варна-София е на 4 км в посока юг.

Къщата за гости “Ралица” се намира в непосредствена близост.

Около конника има три групи надписи на гръцки език, които са трудно четими, но е установено, че принадлежат на хановете Тервел, Кормисош и Омуртаг. Надписът на Тервел загатва, че изобрзеният конник е именно ханът, но изследователите са на мнение, че става въпрос за обобщен образ на българския владетел в периода 701-831г.